การแถลงข่าวการจัดงาน “SCB – FTI Factory Outlet”

by | Oct 26, 2018 | รองเท้า

นายมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน  “SCB – FTI  Factory  Outlet” ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน 28 – 31 กรกฎาคม 2552  ณ  หอประชุมมหิศร  ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

X
X