สัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558”

by | Oct 26, 2018 | ก๊าซ

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมก๊าซสายาม ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมก๊าซของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเตรียมตัวก่อนถึงปี พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

X
X