ฟรี จำนวน 200 ที่นั่ง สัมมนา “ร่วมกันสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” เพื่อพัฒนาองค์กรขอตนและเพื่อพันธมิตรในเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืน

by | Oct 26, 2018 | แก้วและกระจก

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 8.00-20.00 น. – เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ – พัฒนานักออกแบบ – Workshop การลดต้นทุน – พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

X
X