ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรม เรื่อง “อุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

by | Oct 26, 2018 | พลาสติก

กำหนดการสัมมนาฝึกอบรม

“อุตสาหกรรมพลาสติกไทยกับการลดโลกร้อนด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์”

จัดโดย  กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม บี โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

X
X