แถลงข่าวงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

by | Oct 26, 2018 | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

นายเกรียงไกร  เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
นายพรชัย รัตนชัยกานนท์นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และนายภาสกร  วงษ์ชนะชัย  ประธานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 7 Mr.AlfCarrigan  Chairman  Independent Judging Panels Thai Print Awards  แถลงข่าวงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 “Thai Print Awards 2012”ภายใต้สโลแกน World Class Printing :Going Green For A Better Planet ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

X
X