ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

by | Oct 26, 2018 | ผลิตภัณฑ์ยาง

สถาบันพลาสติก ได้กำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา พร้อมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “การผลักดัน การใช้ยางพาราในการสร้างและซ่อมถนน” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้อง MR 215-217 ชั้น 2 ไบเทค กรุงเทพฯ

X
X