งาน Garment and Textile Industries Focus

by | Oct 26, 2018 | สิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ร่วมกันจัดงาน Garment and Textile Industries Focus เพื่อความรู้ในหัวข้อ “โอกาสทองของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย จากข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น” พร้อมนำเสนอตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากงาน GFT 2008 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ในวันที่ 3 เมษายน 2551

X
X