กลุ่มฯ เครื่องจักรกลและโลหะการ ร่วมกับ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด

by | Oct 26, 2018 | เครื่องจักรกลและโลหะการ

ประธานกลุ่มฯ เครื่องจักรกลและโลหะการ (คุณไสว  ชัยชนะกล) นำสมาชิกกลุ่มฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ โรงงาน บริษัท ซี.ซี.เอส.แอดวานซ์ เทค จำกัด

X
X