กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อนรายงานวิเคราะห์ขีดความสามารถในการเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by | Oct 26, 2018 | แกรนิตและหินอ่อน

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SHEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

X
X