นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม บรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในสภาวะปัจจุบัน”

by | Oct 26, 2018 | โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัดงานเสวนา
หัวข้อ “ทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการภายใต้วิกฤตต้นทุนพลังงาน”
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551
ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม สวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ได้รับเกียรติให้ บรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในสภาวะปัจจุบัน” ในงานเสวนา “ทิศทางการปรับตัวของผู้ประกอบการภายใต้วิกฤตต้นทุนพลังงาน” จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551 ณ ห้อง เลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรม สวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

X
X