การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 (JEM4) ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป

by | Oct 26, 2018 | โรงเลื่อยและโรงอบไม้

การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 4 (JEM4) ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์  โดยมี นายประลอง ดำรงค์ไทย    ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำการประชุมจากฝ่ายไทย และนายลูก้า เพอร์เรซ (Luca PEREZ) หัวหน้าประเด็นป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุทธิยา จันทรวรางกูล EU Delegation เป็นผู้แทนฝ่ายสหภาพยุโรป (อียู) นอกจากนั้น ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถาบันป่าไม้ยุโรป นำโดย นายอเล็กซ์ ฮินริชท์ และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ RECOFTC และ FAO เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้าในกระบวนการ VPA ของไทย รวมทั้งความก้าวหน้าในการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรา 7  อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ตามกระบวนการ หลังจากนั้น ฝ่ายไทยได้รายงานความก้าวหน้าในการปรับแก้ร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้,ความก้าวหน้าเกี่ยวกับขอบเขตผลิตภัณฑ์,การควบคุมการนำเคลื่อนที่ไม้และการตรวจพิสูจน์,การดำเนินการของไม้บนที่ดินเอกชน และ Roadmap สำหรับการประชุมเจรจา ครั้งที่ 2 ระหว่างฝ่ายไทยและสหภาพยุโรปร่วมกัน
X
X