ส.อ.ท. ตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ลำดับที่ 37

by | Oct 26, 2018 | เทคโนโลยีชีวภาพ

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นประธานในพิธีสถาปนากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและแสดงความยินดีต่อดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน (ที่ 4 จากขวา) จากบริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด ที่ได้รับเลือกเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมลำดับที่ 37 ของสภาอุตสาหกรรมฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนปาร์ค

X
X