เชิญร่วมงาน PALMEX

by | Oct 26, 2018 | น้ำมันปาล์ม

เชิญร่วมงาน PALMEX THAILAND 2015  แสดงสินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาล์มในประเทศไทย  ซึ่งได้รวมเอาบริษัทธุรกิจน้ำมันปาล์มตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำระดับนานาชาติไว้ด้วย  ณ อาคารจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์สุราษฎร์ธานี (CO-OP) อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา  09.00 – 17 .00 น.

X
X