ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

by | Oct 26, 2018 | ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

X
X