ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร Creative Building มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

11 ธันวาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร Creative Building มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สำหรับเป็นสำนักงานใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกรียติ 80 ปี  ของ ม.ราชมงคลกรุงเทพ โดยมีคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมเป็นสักขีพยาน

X
X