ต้อนรับ ผู้แทนสำนักงาน CCPIT ประจำกรุงเทพฯ และคณะ

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ และคุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานฯ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Feng Li ผู้แทนสำนักงาน CCPIT ประจำกรุงเทพฯ และคณะ ณ ห้องรับรอง สภาอุตสาหกรรมฯในโอกาสเปิดสำนักงาน CCPIT ประจำกรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล Business Matching ระหว่างนักธุรกิจทั้งสองฝ่าย และการพิจารณาลงนาม MOU ระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ CCPIT ประจำกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างกันต่อไป

X
X