ต้อนรับ CEO of Switzerland Global Enterprise ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ รองเลขาธิการ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Daniel Küng CEO of Switzerland Global Enterprise ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง สภาอุตสาหกรรมฯ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของสมาชิกของทั้งสององค์กร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้า รวมทั้งความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน โดยเฉพาะในประเด็นดิจิทัล

X
X