โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) จ.ขอนแก่น

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 70 ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยได้รับเกียรติจากคุณเกียรติชัย เรืองโลหะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณอรรถชัย อบหอม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณอยุทธ คำยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง และ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย

X
X