โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) จ.หนองบัวลำภู

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 71 ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณณพล เชยคำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คุณณัฐวัฒน์ ค้ำมา นายอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู คุณบุญชู สิทธิศร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 คุณประกิต ศรีพิมพ์เมือง รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร และ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย

X
X