พิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) จ.เลย

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน อ.เอราวัณ จ.เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 72 ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลยคุณพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย คุณพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย

X
X