พิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) จ.สกลนคร

by | Dec 17, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 73 จังหวัดที่ 53 และเป็นโรงเรียนสุดท้ายประจำปี 2561 ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณปวีณา ว่านสุวรรณา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ว่าที่​ ร.ต.รวยรุ่ง​ ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คุณไตรทอง​ สืบเชื้องาม รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร​เขต 3  คุณไพวัน​  ไขลาเมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง และ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย

X
X