การประชุม “คณะทำงานกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก”

by | Dec 24, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธานในการประชุม “คณะทำงานกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ ภายใต้คณะกรรมการประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของกลุ่มการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งนำเสนออุปสรรคและแนวทางแก้ไขให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะทำงานที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

X
X