สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก

by | Jan 8, 2019 | กระบี่, นครศรีธรรมราช, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เเละ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด (โดยคุณโอฬาร อุยะกุล) ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ได้ส่งมอบให้กับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

X
X