สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก จ.นครศรีธรรมราช

by | Jan 8, 2019 | นครศรีธรรมราช, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 คุณทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณธนพจน์ ศุภศรี เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณรุจาธิตย์ สุชาโต รองประธาน สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ คุณวานิช หวังภัทราวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย คุณสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปาบึก อาทิ มอบเงินช่วยเหลือมูลค่า 50,000 บาท จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เงินช่วยเหลือมูลค่า 30,000 บาท จากสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ และได้มอบถังยังชีพ PFP จำนวน 300 ถัง พร้อมของอุปโภค บริโภค ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

X
X