สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมอินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก จังหวัดลำปาง

by | Jan 16, 2019 | ลำปาง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19.00 ณ อินทราเอาท์เลท ศูนย์จำหน่ายเซรามิก จังหวัดลำปาง คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดลำปาง และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นำทีม คณะกรรมการบริหารงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคุณศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ และคุณอนุรักษ์ นภาวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมลำปาง นำเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซรามิกและนิทรรศการจากเครือข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตลำปาง ธพว.สส.ศูนย์ปฏิรูป อุตสาหกรมอนาคต (ITC) กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวทางประชารัฐ สำนักงาน สกว. และศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

X
X