กิจกรรมเดิน – วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่”

by | Jan 21, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, แพร่

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 6.00 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นำทีม คณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. คุณสมัย ลี้สกุล คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. คุณพากร วังศิราบัตร รองประธานสายงานฯ จังหวัด ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ นำทีมโดยคุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาภาคฯ เหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่” ณ เทศบาลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งสภาฯ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและเด็กผู้ยากไร้ อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ จึงเกิดเป็นโครงการสภาอุตสาหกรรมชวนวิ่ง ประจำปี 2562 ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้ประธาน ส.อ.ท. และคณะ ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักวิ่ง ในงานดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากกรรมการภาคเหนือและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เป็นจำนวนมาก

X
X