พิธีเปิดหลักสูตร ” การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ( Business Revolutions and Innovation Network : BRAIN 3

by | Jan 21, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

วันที่ 16 มกราคม 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร ” การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ( Business Revolutions and Innovation Network : BRAIN 3 ณห้อง Royal Maneeya Ballroom ชั้น M โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

X
X