วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสายงานฯ อุตสาหกรรม นำ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล ประธานคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และคุณเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เข้าพบ ดร.ยุทธศักดิ์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมี ประธานกลุ่มฯ และกรรมการคลัสเตอร์ฯ เข้าร่วมการประชุม อาทิ คุณศิลปชัย วัชระ (กลุ่มฯ หัตถอุตสาหกรรม ) ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

  1. คลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ขอความร่วมมือจาก ททท. ในการสนับสนุนการแสดงไทยในงาน China Beauty Expo ณ ประเทศจีน และการจัดทำ Video Clip เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
  2. คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ขอความร่วมมือสนับสนุนการส่งเสริมภาพลักษณ์ (Country Image) โดยบรรจุ “Amazing Brand Thailand” สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์แฟชั่นฯ เป็นองค์ประกอบของสื่อโปรโมทประเทศไทย ในทุกสื่อของ ททท. อาทิ การโปรโมทงานแสดงสินค้าและงาน Runway “Brand Thailand”

 

X
X