คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง และ คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ เข้าร่วมหารือแนวคิดการพัฒนาเมือง (Sustainable Urbanization)

by | Jan 22, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง, คลัสเตอร์วิศวะกรรมและงานโลหะ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล  รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ  นำทีม คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง และคลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ เข้าร่วมหารือแนวคิดการพัฒนาเมือง (Sustainable Urbanization) ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด ณ CAS Office ถนนจันทน์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ทำความเข้าใจในโครงสร้างการบริหาร, แนวคิด และ ความท้าทาย ในการพัฒนาเมืองสมุทรสาคร เพื่อนำมาผลักดันยุทธศาสตร์คลัสเตอร์ต่อไป

โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้

1) คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง (คุณวิกรม วัชระคุปต์ ประธาน ฯ)/ ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม (คุณบัญชุสา พุทธพรมงคล)

2) คลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ (คุณพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ศักดิ์)

3) ประธานคณะกรรมการบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง จำกัด (คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์) 

 

X
X