พิธีเปิดงาน ประชุม ASEAN BAC Thailand ภายใต้แนวคิดหลัก “Empowering ASEAN 4.0”

by | Jan 23, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

21 มกราคม 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ส.อ.ท. ร่วมพิธีเปิดงาน ประชุม ASEAN BAC Thailand ภายใต้แนวคิดหลัก “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน 4 ด้านหลัก คือ Digital Infrastructure, Digital Connectivity, Human Resource Development, MSMEs Development (Micro, Small and Medium-sized Enterprises) โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ซึ่งการประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมพิธีเปิด และขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาด้านดิจิทัลของภาครัฐตามแนวทางยุทธศาสตร์ และนอกจากนี้ ยังมีพิธีรับมอบตำแหน่งประธาน ASEAN BAC 2019 โดยคุณอรินทร์ จิรา จะขึ้นรับมอบตำแหน่ง ประธาน ASEAN BAC 2019 ต่อจาก Dr. Robert Yap ประธาน ASEAN BAC สิงคโปร์ 2018 ณ ห้องมณียาบอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ชั้น M ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

X
X