งานสัมมนา ASEAN Economic Outlook 2019

by | Jan 24, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

23 มกราคม 2562 สุพันธุ์ มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เข้าร่วมงาน และกล่าวจต้อนรับ ในงานสัมมนา ASEAN Economic Outlook 2019 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าว ปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิก ASEAN BAC รวมทั้งผู้แทนจากภาครัฐและเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ มุมมองด้านภูมิภาคอาเซียน ในเวทีอภิปราย 2 หัวข้อ ได้แก่ ทิศทางเศรษฐกิจโลก : นัยยะต่ออาเซียน

X
X