ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กบ.) ครั้งที่ 1/2562 (10)

by | Jan 25, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

24 มกราคม 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กบ.) ครั้งที่ 1/2562 (10) ณ ห้อง Board room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

X
X