ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ส.อ.ท. และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

by | Oct 1, 2018 | เกาะติด ส.อ.ท.

24 กันยายน 2561 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และ ด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้เกียรติลงนาม ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

X
X