ประชุมสายงานฯอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 และงานเลี้ยงสังสรรค์

by | Jan 31, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562  โดยมีการพิจารณาหารือในเรื่อง ความคืบหน้าสายงาน, ความคืบหน้าคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์, การจัดฝึกอบรมร่วมกับ สมอ. ประจำปี 2562,  ความคืบหน้ากฎหมายเคมีและวัตถุอันตราย รวมถึงควาบคืบหน้างานยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาอุตสาหกรรม และ Big Data นอกจากนี้ คุณสุพันธุ์ฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์โดยมีผู้แทน Cluster และผู้แทนกลุ่มฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Boardroom 1,4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 3

X
X