การประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) ครั้งที่ 1/2562 (11)

by | Jan 31, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

28 มกราคม 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กส.) ครั้งที่ 1/2562(11) โดยก่อนการประชุม ได้รับเกียรติจากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม” ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand and Bangkok convention Centre At Central World

X
X