ต้อนรับคณะสภาธุรกิจ France Thailand Business Forum (FTBF)

by | Jan 31, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้รับเกียรติเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทรโอชา เนื่องในโอกาส ให้การต้อนรับคณะสภาธุรกิจ France Thailand Business Forum (FTBF) ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเยี่ยมชมบริษัท และโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC วันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

X
X