เข้าร่วมงานประชุมคณะสภาธุรกิจ France – Thailand Business forum FTBF

by | Jan 31, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

31 มกราคม 2562 คณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานประชุมคณะสภาธุรกิจ France – Thailand Business forum FTBF พร้อมด้วย คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท. เข้าการประชุมด้วย โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสและไทยในด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ ผลักดันการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และส่งเสริม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในห้องพิมานสยามชั้น 29 โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok

X
X