พิธีเปิดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

by | Feb 1, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานส.อ.ท. พร้อมด้วย คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาฯ จังหวัด คุณวีระยุทธ  สุขวัฑฒโก ประธานกิตติมศักดิ์สภาฯ ภาคเหนือ คุณศิริพร  ตันติพงษ์ ประธานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาฯ จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯ ภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้า “อุตสาหกรรมแฟร์ 2019” ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงาน ในงานนี้สภาฯ จังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป รวมถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไปร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยภายในงานมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 370 บูธ

X
X