สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลดฝุ่น PM 2.5

by | Feb 4, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ, สมุทรสาคร

          เนื่องจาก สถานการณ์มลพิษทางอากาศของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ปกคลุมเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือไปยังสถานประกอบการในพื้นที่ให้ลดกำลังการผลิตลง 30% โดยเฉพาะเวลากลางคืน ตรวจสอบและทำความสะอาดปล่องเตาเผากากของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นเหตุในการปล่อยควันฝุ่น รวมถึงดูแล รักษาระบบการเผาไหม้ให้สมบูรณ์และปล่อยของเสียลดลง และทำความสะอาดภายในท่อไอเสียของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งภาคอุตสาหกรรม

          อีกทั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อภิวัฒน์ฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ทำความสะอาดล้างถนนกำจัดฝุ่นบริเวณปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรม และทำความสะอาดบริเวณด้านนอก – ใน สถานประกอบการ จำนวน 101 บริษัท พร้อมตรวจเช็คเครื่องจักร ทำความสะอาดปล่องเตาเผา โดยมีคุณสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำ Big Cleaning Day แก้่ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในครั้งนี้ด้วย

X
X