การประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

by | Feb 8, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

6 กุมภาพันธ์ 2562 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ณ ห้องมณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ ภายหลังการประชุม กกร. ได้แถลงข่าวสรุปประเด็นการประชุม โดยกกร. เห็นว่า ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ในไตรมาส 4 ขยายตัวได้ที่ 4.1% คาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2562 อยู่ที่ 5-7% ทั้งนี้ กกร. มีความเป็นห่วงเรื่องค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยในปี 2562 ด้วย สำหรับการท่องเที่ยว คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 จะเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับในปี 2561 ที่ 7.5% นอกจากนี้ กกร. ขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 โดยให้ความรู้และคำแนะนำต่อประชาชน ผ่านสื่อทุกชนิด โดยข้อมูลจะต้องมาจากรัฐบาล, ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการมีมาตราการป้องกันและบรรเทาฝุ่นที่เหมาะสมในเขตก่อสร้าง, รวมถึงการใช้ Biodiesel B20 ในรถบรรทุก และผลักดันให้ภาครัฐมีนโยบายให้ใช้รถไฟฟ้า โดยกำหนดให้รถสาธารณะเป็นรถ EV (Electric Vehicle รถไฟฟ้า)

X
X