พิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 จ.ลพบุรี

by | Feb 11, 2019 | ลพบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีคุณวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

X
X