ต้อนรับ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสหากรรมฯ

by | Feb 13, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการส.อ.ท. ให้การต้อนรับ คุณธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังประเด็นในการส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในเวียดนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1 สภาอุตสหากรรมฯ โดยมีประเด็นหารือ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานเอกชนไทย โดยสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูต สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และความร่วมมือจาก กกร. รวมถึงการประชาสัมพันธ์จากเวียดนาม เชิญนักลงทุนไทยที่มีความสนใจลงทุนในเวียดนาม ร่วมกิจกรรมสำรวจลู่ทางทางการค้าการลงทุนในเวียดนามและงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนที่จังหวัดเหงะอัน ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วย

X
X