เปิดงาน Amazing Thailand Brand Made in Thailand at ICONSIAM

by | Feb 13, 2019 | เกาะติด ส.อ.ท.

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน Amazing Thailand Brand Made in Thailand at ICONSIAM โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานเจริญนคร ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้คลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรมฯ ในการเป็นศูนย์กลางของฐานการผลิตสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ยังถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนงานโครงการ “Made in Thailand” ที่สภาอุตสาหกรรมฯ พยายามจะยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในสินค้าไทย และผู้บริโภคต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคและผู้ผลิตให้เกิดการพัฒนาตลาดของสินค้าไทยร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย

X
X