เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 บริษัท ทอปิคานา ออยล์ จำกัด จ.นครปฐม

คุณอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท.
คุณอรวรรณ ศิริวราสันต์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท.
และคุณสุมลวรรณ แย้มพราย ผอ.ฝ่ายส่งเสริมฯจังหวัด เข้าร่วมประชุมสามัญสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 พร้อมนำเสนอแนะนำโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกฯ

โดยมีคุณสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสภาฯ นครปฐม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

X
X