สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสมาชิก เข้าร่วมร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนเพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SMEs

by | Oct 4, 2018 | ตราด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันที่ 28 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด และสมาชิก เข้าร่วมร่วมการสัมมนาผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนเพิ่มผลผลิตแรงงานสู่ SMEs และเตรียมความพร้อมสถานประกอบกิจการเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2562 ณ โรงแรมเอวาด้า (จัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด)

X
X