คุณสุพันธุ์ มงคลสุธีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

by | Mar 20, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีปิดโครงการและมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Meeting room 3 – 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ คุณสุพันธุ์ฯ ได้มอบรางวัลพิเศษ ให้กับผู้ประกอบการยอดเยี่ยมจากการประเมินมาตรฐาน จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
3. บริษัท อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4. บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์บี ซอฟท์เฮ้าส์

X
X