กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิกจัดการแข่งขันกอล์ฟเซรามิกสัมพันธ์ 2562

by | Mar 21, 2019 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, เซรามิก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟเซรามิกสัมพันธ์ 2562 ขึ้น ณ สนาม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ซิตี้ (รังสิต คลอง 6) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม ฯ ให้การตอบรับเข้าร่วมถึง 37 ทีม

ทั้งนี้ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น ประเภททีม ประเภทบุคคลทั่วไป และ ประเภทบุคคลจำกัด Flight แบ่งเป็น 4 Flight โดยผลการแข่งขัน มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภททีม
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Sweet Home
ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสนามกอล์ฟนวธานี
ประเภทบุคคลทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross ได้แก่ คุณวิศรุต ไมตรียืนยง จาก ทีมอีสเทิร์นไชน่าแวร์
รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net ได้แก่ คุณวชิรวัฒน์ นาผล จาก ทีม SCIeco
ประเภทบุคคลจำกัด Flight มี 8 รางวัล ดังนี้
Flight A (0-12)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Hideto Saitake จาก ทีมสนามกอล์ฟนวธานี
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณณัฐพล โดมทอง จาก ทีม CCS
Flight B (13-18)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณวัชรพงศ์ จาก ทีมเอเชียน อินซูเลเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณปัญญา ณัฏฐาชัย จาก ทีม SCIeco
Flight C (19-24)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณธราพงศ์ ท่างาม จาก ทีมโคห์เลอร์-สมอ.
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณวิโรจน์ อุดมสุขธรรม จาก ทีม CCS
Flight D (25-36)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณศุภกิจ จาก ทีมธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณสราวุฒิ อินนัดดา จาก ทีม KERAMAT

 

 

X
X