โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน​เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ​ (กรอ.)​ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ ​

by | Mar 28, 2019 | สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

นายอภิชิต​ ประสพรัตน์​ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ เป็นวิทยากรบรรยายใน​โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน​เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ​ (กรอ.)​ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ ​โดยบรรยาย​ เรื่อง​ บทบาทความร่วมมือของ ส.อ.ท. ในการบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ ในวันพฤหัสบดีที่​ 28​ มีนาคม​ 2562​ เวลา​ 13.00​ – 16.30​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง​ประเทศไทย​ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 120 ท่าน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย : https://www.dropbox.com/sh/fy37khnufkg1k1e/AACyA4Eox8XJLDOg0BHHB2zsa?dl=0

X
X