สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มอบรถพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่

by | Apr 2, 2019 | กระบี่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 11.59 น. คุณสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เเละกรรมการผู้จัดการ บริษัทตะวันหวาน จำกัด ได้เป็นผู้แทนมอบรถพยาบาล มูลค่า 2,200,000 บาท แก่โรงพยาบาลลำทับ อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “2 เมษายน 2562”
ผู้ร่วมให้การสนับสนุนสมทบทุนการบริจาค
* บ้านไร่ตะวันหวาน
* วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2556
* สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
* ผู้มีจิตศรัทธา
ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลลำทับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

X
X