CCE South East Asia – Thailand 2018 งานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก ดึงดูดผู้ประกอบการและผู้ซื้อรายสำคัญนับพันราย เข้าชมงานในปีนี้

by | Oct 4, 2018 | กลุ่มอุตสาหกรรมฯ, การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

ภาพของการซื้อขายเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ในสายการผลิตที่เกิดขึ้นภายในงานนับเป็นอีกหนึ่งของการตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงาน CCE South East Asia – Thailand 2018

อีกครั้งของการจัดงาน CCE South East Asia – Thailand 2018 เวทีทางการค้าสำคัญของผู้ที่อยู่ในวงการการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกมากกว่า 3,000 ราย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561ที่ผ่านมา มีมากกว่า 120 บริษัทชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมใจนำเครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในสายการผลิต มาสาธิตบนพื้นที่งานแสดงสินค้า และสำหรับการจัดงานครั้งที่สองนี้ขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง 28 เปอร์เซ็นต์เทียบจากการจัดงานในปี 2559 ตอกย้ำกับการเป็นเวทีการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มาของข่าว: อาร์ วาย ที ไนน์

X
X